ΚΡ/Ι-Μ22

Διαστ. 1,66 Χ 2,08

MINIMAL
ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΤΕΧΝΟΔΕΡΜΑ